Østvik Konsulent og Netthandel ENK
Avdeling Konsulent og Prosjekt
Avdeling www.rekvisitanett.no 
   Telefon: + 47 48 11 26 69
   Telefax: + 47 22 62 73 20 
   Mobil:   + 47 48 11 26 69
   Org.nr. 975 861 635 MVA
   E-post:  rune@ostvik.no 
   Besøksadresse: Olav Helsetsv 6
                            0694 Oslo
   Postadresse:      Postboks 150
                            Oppsal
                            0619 Oslo

   Markedsøkonom
Link til
www.rekvisitanett.no

Vår WEB-butikk, salg av
data- og kontorrekvisita
direkte på nett
Vakttelefon 91800802

| Tjenester/Produkter || Prosjekter | | Kunder || Bakgrunn |

Sikrer kvalitet ved innkjøp og innføring av IT-løsninger

Kartlegge leverandører på markedet som kan levere gode løsninger.
Absorbere og lagre informasjon ved presentasjoner.
Avklare og dokumentere IT-krav på vegne av kunden.
Evaluering av innkomne tilbud og dokumentere den egentlige totalprisen. Investeringsoversikt.
Utforming av kontraktsforslag. Bistand i forhandlinger.
Profesjonell støtte til innføring av IT-løsningene i bedriften. Prosjektledelse.
Opplæring, rutinebeskrivelser og driftstøtte.
Utvikling og oppbygning av kompetanse for vedlikehold av hjemmesider.